Manasses bön – Webbkryss

Home » Manasses bön – Webbkryss

Manasses bön är en text tillskriven Manasse, Hiskias son, som var härskare av Juda rike 697 f.Kr-642 f.Kr. I texten lovprisar Manasse först sin Gud för hans skapelser. Sedan erkänner han sina missgärningar och vädjar om förlåtelse.

Tillägg till Gamla Testamentet

I protestantisk kristendom består Bibeln av 66 böcker. Utöver dessa finns det även apokryfiska texter. Manasses bön är en sådan. Rätta svaret i ett korsord med nyckelordet ”Manasses bön” kan därför vara ”apokryf”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *